Reglementări

Termeni și condiții ale magazinului online OutletBaby
care stabilesc, printre altele, reguli de încheiere a contractelor prin intermediul Magazinului, inclusiv cele mai importante informații despre Vânzător, Magazin și drepturile consumatorilor

CUPRINS
§ 1 Definiții
§ 2 Contactarea vânzătorului
§ 3 Cerințe tehnice
§ 4 Cumpărături în magazin
§ 5 Plăți
§ 6 Finalizare comenzii
§ 7 Dreptul de retragere
§ 8 Excepții de la dreptul de retragere
§ 9 Rechemările
§ 10 Date cu caracter personal
§ 11 Obiecții
Anexa 1: Model de formular de retragere

§ 1 DEFINIȚII
Zile lucrătoare - zile de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale din Polonia.
Codul civil - Legea din 23 aprilie 1964 privind Codul civil.
Consumator - un consumator în sensul Codului civil.
Cont - o funcție gratuită a Magazinului (serviciu furnizat electronic), reglementată prin reglementări separate, datorită căreia fiecare persoană care utilizează Magazinul își poate crea propriul cont individual în Magazin.
Cumpărător - orice entitate care cumpără din Magazin.
Cumpărător Privilegiat - un Cumpărător care este un Consumator sau un Întreprinzător Privilegiat.
Antreprenor Privilegiat - o persoană fizică care încheie un contract cu Vânzătorul în legătură directă cu activitatea sa comercială, dar care nu este un caracter profesional pentru acesta.
Punct de preluare - un punct situat pe strada Dworcowa 53, 62-001 Chludowo, Poland
Reguli și regulamente - prezentul regulament.
Magazin - magazinul online OutletBaby operat de către Vânzător la adresa https://outletbaby.ro.
Vânzător - Anita Kujawa, antreprenor care administrează o afacere sub numele Anita Kujawa, înregistrată în Registrul Central al Activității și Informațiilor Comerciale, ținut de către ministrul responsabil cu economia și menținerea Registrului Central al Activității și Informațiilor Comerciale, NIP 6060038771, REGON 385391700, ul. Młyńska 5/9, 61-729 Poznań, Poland
Legea privind drepturile consumatorilor - Legea din 30 mai 2014 privind drepturile consumatorilor.

§ 2 CONTACTUL CU VÂNZÃTORUL
Adresa poștală: Strada Dworcowa nr. 53, 62-001 Chludowo, Polonia
Adresă de e-mail: shop@outletbaby.ro
Telefon: +48516028885
Adresa pentru returnarea bunurilor (în caz de retragere): Packeta Romania s.r.l. Cod de expediere pentru retur Strada Virginia Nr. 4 077096, Dragomirești-Deal, Ilfov, CTPark A1 Km13
Adresa de expediere a bunurilor revendicate:  Packeta Romania s.r.l. Cod de expediere pentru retur Strada Virginia Nr. 4 077096, Dragomirești-Deal, Ilfov, CTPark A1 Km13
§ 3 CERINȚE TEHNICE
Pentru buna funcționare a Magazinului aveți nevoie de:
un dispozitiv cu acces la Internet
un browser web care să suporte JavaScript și cookie-uri.
Pentru a plasa o comandă în Magazin, în afară de cerințele specificate la punctul 1, este necesar un cont de e-mail activ.
§ 4 CUMPÃRÃTURI ÎN MAGAZIN
Prețurile produselor afișate în Magazin sunt prețuri totale pentru produsul respectiv.
Vânzătorul atrage atenția că prețul total al începuturilor este format din prețul pentru produsul indicat în Magazin și, dacă este cazul, din costurile de livrare a bunurilor.
Produsul selectat pentru cumpărare trebuie adăugat în coșul de cumpărături din Magazin.
Cumpărătorul alege apoi modalitatea de livrare a bunurilor și metoda de plată a comenzii dintre opțiunile disponibile în Magazin și furnizează datele necesare pentru a finaliza comanda plasată.
Comanda este plasată în momentul în care Cumpărătorul confirmă conținutul acesteia și acceptă Termenii și Condițiile.
Plasarea unei comenzi echivalează cu încheierea unui contract între Cumpărător și Vânzător.
Cumpărătorul poate să se înregistreze în magazin, adică să își creeze un cont, sau să facă achiziții fără a se înregistra, furnizând datele de vânzare la fiecare comandă posibilă.
§ 5 PLÃȚI
O comandă plasată poate fi plătită, în funcție de alegerea Cumpărătorului:
prin intermediul platformei de plată:
PayU

Plata la livrare

În cazul în care cumpărătorul alege să plătească prin intermediul platformei de plată PayU, PayU S.A. este furnizorul de servicii de plată online.
Dacă Cumpărătorul alege să plătească în avans, comanda trebuie plătită în termen de 3 Zile Lucrătoare de la plasarea comenzii. 
Vânzătorul informează că, în cazul metodelor de plată în care câmpul de introducere a datelor necesare pentru finalizarea plății apare imediat după plasarea comenzii, plata comenzii este posibilă doar imediat după plasarea acesteia.
Prin cumpărarea din Magazin, Cumpărătorul acceptă utilizarea facturilor electronice de către Vânzător. Cumpărătorul are dreptul de a-și retrage acceptul.
§ 6 PROCESAREA COMENZILOR
Timpul de execuție a comenzii este indicat în Magazin.
În cazul în care Cumpărătorul a ales să plătească comanda în avans, Vânzătorul va proceda la procesarea comenzii după ce aceasta a fost plătită.
În cazul în care Cumpărătorul a achiziționat produse cu termene de livrare diferite în cadrul unei comenzi, comanda va fi onorată în termenul aplicabil produsului cu cel mai lung termen de livrare.
Produsele achiziționate din Magazin sunt livrate - în funcție de metod de livrare aleasă de către Cumpărător:Curier Pachet

.

 

§ 7 DREPTUL DE RETRAGERE

 1. Un cumpărător privilegiat are dreptul de a se retrage dintr-un contract încheiat cu vânzătorul prin intermediul magazinului, în conformitate cu articolul 8 din Termeni și condiții, în termen de 14 zile, fără a oferi niciun motiv.
 2. Termenul de anulare expiră la 14 zile după:
  1. la data la care cumpărătorul prioritar a intrat în posesia bunurilor sau la data la care o terță parte, alta decât transportatorul și indicată de cumpărătorul prioritar, a intrat în posesia bunurilor;
  2. la data la care cumpărătorul prioritar a intrat în posesia ultimelor bunuri, a ultimului lot sau a ultimei părți, sau la data la care o terță parte, alta decât transportatorul și indicată de cumpărătorul prioritar, a intrat în posesia ultimelor bunuri, a ultimului lot sau a ultimei părți, în cazul unui contract care implică transferul de proprietate a mai multor bunuri care sunt livrate separat, în loturi sau în părți.
  .
 3. Pentru ca un cumpărător privilegiat să își exercite dreptul de retragere, acesta trebuie să informeze vânzătorul, folosind detaliile prevăzute la articolul 2 din Termeni și condiții, cu privire la decizia sa de a se retrage din contract printr-o declarație neechivocă (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă sau prin e-mail).
 4. Un cumpărător privilegiat poate utiliza formularul de retragere a modelului de la sfârșitul Termenilor și condițiilor, dar acest lucru nu este obligatoriu.
 5. Pentru a respecta perioada de retragere, este suficient ca Cumpărătorul privilegiat să trimită informații privind exercitarea dreptului său de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.


  REZULTATUL RETRAGERII DIN CONTRACT.
 6. În cazul retragerii din contractul încheiat, vânzătorul rambursează cumpărătorului prioritar toate plățile primite de la acesta, inclusiv costurile de livrare a bunurilor (cu excepția costurilor suplimentare rezultate din alegerea de către cumpărătorul prioritar a unei alte metode de livrare decât cea mai ieftină metodă de livrare obișnuită oferită de vânzător), imediat și, în orice caz, în termen de cel mult 14 zile de la data la care vânzătorul a fost informat de decizia cumpărătorului prioritar de a-și exercita dreptul de retragere.
 7. Vânzătorul rambursează plata folosind același mijloc de plată utilizat de cumpărătorul prioritar în tranzacția inițială, cu excepția cazului în care cumpărătorul prioritar este de acord cu altceva, caz în care cumpărătorul prioritar nu va suporta niciun fel de costuri legate de această rambursare.
 8. În cazul în care vânzătorul nu s-a oferit să ridice el însuși bunurile de la cumpărătorul prioritar, vânzătorul poate să rețină rambursarea până când primește bunurile sau până când i se furnizează dovada returnării acestora, oricare dintre aceste evenimente are loc primul.
 9. Vânzătorul solicită ca bunurile să fie returnate la: Packeta Romania s.r.l. Cod poștal de retur - 95970421, Strada Virginia Nr. 4 077096, Dragomirești-Deal, Ilfov, CTPark A1 Km13 imediat și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care Cumpărătorul prioritar a informat Vânzătorul despre retragerea din contractul de vânzare. Termenul este respectat dacă cumpărătorul prioritar trimite înapoi bunurile înainte de expirarea perioadei de 14 zile.
 10. Cumpărătorul privilegiat suportă costurile directe de returnare a bunurilor.
 11. Achizitorul privilegiat este răspunzător numai pentru orice diminuare a valorii bunurilor care rezultă din utilizarea bunurilor, alta decât cea necesară pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea bunurilor.
 12. În cazul în care bunurile, din cauza naturii lor, nu pot fi trimise înapoi prin poștă în mod obișnuit, Cumpărătorul prioritar va trebui să suporte și costurile directe de returnare a bunurilor. Cumpărătorul privilegiat va fi informat de către Vânzător cu privire la valoarea estimată a acestor costuri în descrierea bunurilor din Magazin sau în momentul plasării comenzii.
 13. În cazul în care este necesară o rambursare pentru o tranzacție efectuată de către un cumpărător cu un card de plată privilegiat, vânzătorul va efectua rambursarea în contul bancar atribuit cardului de plată respectiv.

§ 8 EXCEPȚII DE LA DREPTUL DE RETRAGERE

 1. Dreptul de retragere dintr-un contract încheiat la distanță, menționat la articolul 7 din Termeni și condiții, nu se aplică unui contract:
  1. în care obiectul prestației este un bun nerefabricat, produs în conformitate cu specificațiile cumpărătorului privilegiat sau care servește la satisfacerea nevoilor sale individualizate;
  2. în care obiectul prestației este un bun perisabil sau un bun cu termen de valabilitate scurt;
  3. în care obiectul prestației este un bun livrat într-un ambalaj sigilat care, odată deschis, nu poate fi returnat din motive de protecție a sănătății sau de igienă, dacă ambalajul a fost deschis după livrare;
  4. în care obiectul prestației este un bun care, după livrare, prin natura sa, este combinat în mod inseparabil cu alte lucruri;
  5. în care obiectul prestației este reprezentat de înregistrări sonore sau vizuale sau de programe de calculator livrate în ambalaj sigilat, dacă ambalajul a fost deschis după livrare;
  6. în care furnizarea de ziare, periodice sau reviste, cu excepția unui contract de abonament;
  7. în care prețul sau remunerația depinde de fluctuațiile de pe piața financiară asupra cărora vânzătorul nu are niciun control și care pot apărea înainte de expirarea termenului de retragere din contract.
  .

§ 9 PLÂNGERI

I DISPOZIȚII GENERALE

 1. Vânzătorul este răspunzător față de cumpărătorul privilegiat pentru conformitatea prestației cu contractul, în conformitate cu legislația general aplicabilă, inclusiv, în special, cu dispozițiile Legii privind drepturile consumatorilor.
 2. Vânzătorul solicită ca reclamațiile să fie trimise la adresa poștală sau electronică indicată în § 2 din Termeni și condiții.
 3. În cazul în care produsul are o garanție, informațiile despre garanție și condițiile acesteia sunt disponibile în magazin.
 4. Reclamațiile referitoare la funcționarea magazinului trebuie trimise la adresa de e-mail specificată la § 2 din Termeni și condiții.
 5. Vânzătorul va răspunde la reclamație în termen de 14 zile de la primirea acesteia.

II CUMPĂRĂTORI PRIORITARI

 1. Bunuri
  1. În caz de neconformitate a bunurilor cu contractul, cumpărătorul privilegiat are posibilitatea de a exercita drepturile prevăzute în capitolul 5a din Legea privind drepturile consumatorilor.
  2. Vânzătorul este răspunzător pentru orice neconformitate a bunurilor cu contractul existentă la momentul livrării și descoperită în termen de doi ani de la acel moment, cu excepția cazului în care termenul de valabilitate al bunurilor, stabilit de vânzător, de predecesorii săi legali sau de persoanele care acționează în numele acestora, este mai lung.
  3. În baza prevederilor Legii privind drepturile consumatorilor, un cumpărător privilegiat poate solicita în orice caz:
   1. înlocuirea bunurilor,
   2. repararea bunurilor.
   3. .
  4. În plus, un cumpărător privilegiat poate face o declarație de:
   1. reducere a prețului,
   2. retragere din contract
   în situația în care:
   • vânzătorul a refuzat să aducă bunurile în conformitate cu contractul în conformitate cu articolul 43d alineatul (2) din Legea privind drepturile consumatorilor;
   • vânzătorul nu a adus bunurile în conformitate cu contractul în conformitate cu articolul 43d alineatele (4)-(6) din Legea privind drepturile consumatorilor. 4-6 din Legea privind drepturile consumatorilor;
   • neconformitatea bunurilor cu contractul continuă, în ciuda faptului că vânzătorul a încercat să aducă bunurile în conformitate cu contractul;
   • neconformitatea bunurilor cu contractul este atât de semnificativă încât justifică o reducere a prețului sau retragerea din contract fără a recurge în prealabil la mijloacele de protecție prevăzute la art. 43d) din Legea privind drepturile consumatorilor. 43d din Legea privind drepturile consumatorilor;
   • este clar din declarația vânzătorului sau din circumstanțe că acesta nu va aduce bunurile în conformitate cu contractul într-un termen rezonabil sau fără inconveniente nejustificate pentru cumpărătorul favorizat.
   .
  5. În cazul bunurilor care trebuie reparate sau înlocuite, cumpărătorul prioritar pune bunurile la dispoziția vânzătorului. Vânzătorul colectează bunurile de la cumpărătorul prioritar pe cheltuiala sa.
  6. Un cumpărător privilegiat nu se poate retrage din contract în cazul în care lipsa de conformitate a bunurilor cu contractul este irelevantă.
  7. În cazul retragerii din contractul menționat în această secțiune (privind bunurile), cumpărătorul prioritar va returna imediat bunurile vânzătorului, pe cheltuiala acestuia, la adresa Dworcowa 53, 62-001 Chludowo. Vânzătorul va restitui prețul cumpărătorului prioritar imediat, dar nu mai târziu de 14 zile de la primirea bunurilor sau de la dovada returnării acestora.
  8. Vânzătorul rambursează cumpărătorului prioritar sumele datorate ca urmare a exercitării dreptului de reducere a prețului imediat, dar nu mai târziu de 14 zile de la primirea declarației de reducere a prețului din partea cumpărătorului prioritar.
 2. Proceduri extrajudiciare de plângere și de recurs
  1. În cazul în care procedura de reclamație nu produce rezultatul așteptat de consumator, acesta poate recurge, printre altele, la:
   1. mediație realizată de Inspectoratul provincial de inspecție comercială competent la nivel local, căruia trebuie să i se prezinte o cerere de mediere. De regulă, procedura este gratuită. O listă a inspectoratelor poate fi găsită aici: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php;
   2. mediarea realizată de către instanța amiabilă permanentă pentru consumatori competentă la nivel local care funcționează pe lângă Inspectoratul Provincial al Inspecției Comerciale, la care ar trebui depusă o cerere de examinare a cazului în fața instanței amiabile. De regulă, procedurile sunt gratuite. O listă a instanțelor este disponibilă la: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;
   3. asistența gratuită a ombudsmanului municipal sau districtual al consumatorilor;
   4. platforma ODR pe internet disponibilă la: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.
   .

III CUMPĂRĂTORI, ALȚII DECÂT CUMPĂRĂTORII PRIVILEGIAȚI

 1. În cazul unui defect al bunurilor, un cumpărător, altul decât un cumpărător privilegiat, are opțiunea de a revendica bunurile defecte pe baza garanției reglementate de Codul civil.
 2. În conformitate cu Codul civil, un cumpărător care este un întreprinzător, altul decât un întreprinzător privilegiat, pierde drepturile în cadrul garanției dacă nu a examinat bunurile în timpul și în modul obișnuit pentru bunuri de acest tip și nu a notificat imediat vânzătorul cu privire la defect, iar dacă defectul a devenit evident abia mai târziu - dacă nu a notificat vânzătorul imediat după descoperirea acestuia. Trimiterea unei notificări a defectului înainte de termenul limită este suficientă pentru a respecta termenul menționat mai sus.
 3. Atunci când își exercită garanția, un cumpărător, altul decât un cumpărător privilegiat, poate, în condițiile Codului civil:
  1. face o declarație de reducere a prețului,
  2. în cazul unui defect material - face o declarație de retragere din contract,
  3. cere înlocuirea bunurilor cu bunuri lipsite de defecte,
  4. cere eliminarea defectului.
  5. .
 4. În cazul în care devine necesară livrarea bunurilor defecte vânzătorului pentru a procesa reclamația, un cumpărător, altul decât un cumpărător prioritar, este obligat să livreze bunurile la adresa Dworcowa 53, 62-001 Chludowo.
 5. Pentru evitarea oricărui dubiu, Vânzătorul menționează că dispoziția de la § 11.5 se aplică răspunderii Vânzătorului față de un Cumpărător, altul decât un Cumpărător prioritar, în legătură cu o reclamație.

§ 10 DATE CU CARACTER PERSONAL

 1. Administratorul datelor cu caracter personal furnizate de către Cumpărător atunci când utilizează Magazinul este Vânzătorul. Informații detaliate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Vânzător - inclusiv alte scopuri și motive de prelucrare a datelor, precum și destinatarii datelor - pot fi găsite în Politica de confidențialitate disponibilă în Magazin - datorită principiului transparenței conținut în Regulamentul general al Parlamentului European și al Consiliului (UE) privind protecția datelor - "RODO".
 2. Scopul prelucrării de către Vânzător a datelor furnizate de Cumpărător în legătură cu achizițiile din Magazin este îndeplinirea comenzilor. Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal în acest caz este:
  • contractul sau acțiunile întreprinse la cererea Cumpărătorului în vederea încheierii acestuia [art. 6(1)(b) RODO],
  • obligația legală a Vânzătorului legată de contabilitate [art. 6(1)(c) RODO] și
  • interesul legitim al Vânzătorului, constând în prelucrarea datelor în scopul stabilirii, investigării sau apărării unor eventuale pretenții [art. 6(1)(f) RODO].
  .
 3. Furnizarea de date de către cumpărător este voluntară, dar în același timp necesară pentru încheierea contractului. Nefurnizarea datelor va împiedica încheierea unui contract în cadrul Magazinului.
 4. Datele Cumpărătorului furnizate în legătură cu achizițiile din Magazin vor fi prelucrate până în momentul în care:
  1. contractul încheiat între Cumpărător și Vânzător încetează să mai fie în vigoare;
  2. Vânzătorul încetează să mai aibă o obligație legală care îl obligă să prelucreze datele Cumpărătorului;
  3. se încetează posibilitatea de a formula pretenții din partea Cumpărătorului sau a Vânzătorului în legătură cu contractul încheiat prin Magazin;
  4. se acceptă obiecția Cumpărătorului la prelucrarea datelor sale cu caracter personal - în cazul în care temeiul prelucrării datelor a fost interesul justificat al Vânzătorului
  - oricare dintre acestea este aplicabil în cazul respectiv și care are loc cel târziu.
 5. Cumpărătorul are dreptul de a solicita:
  1. accesul la datele sale cu caracter personal,
  2. rectificarea acestora,
  3. ștergerea,
  4. limitarea prelucrării,
  5. transferul datelor către un alt operator
   și, de asemenea, dreptul:
  6. de a se opune în orice moment prelucrării datelor din motive legate de situația particulară a Cumpărătorului - la prelucrarea datelor cu caracter personal care îl privesc, în temeiul art. 6(1)(f) RODO (adică pe interesele legitime urmărite de Vânzător).
  .
 6. Pentru a-și exercita drepturile, cumpărătorul trebuie să contacteze vânzătorul folosind detaliile din § 2 din Termeni și condiții.
 7. În cazul în care cumpărătorul consideră că datele sale sunt prelucrate în mod ilegal, cumpărătorul poate depune o plângere la președintele Autorității pentru protecția datelor cu caracter personal.

§ 11 REZERVE

 1. Furnizarea de conținut ilegal de către cumpărător este interzisă.
 2. Fiecare comandă plasată în magazin constituie un contract separat și necesită acceptarea separată a Termenilor și condițiilor. Contractul este încheiat pentru perioada și în scopul îndeplinirii comenzii.
 3. Contractele încheiate pe baza Termenilor și condițiilor se încheie în limba poloneză.
 4. În cazul unui eventual litigiu cu un cumpărător care nu este un cumpărător prioritar, instanța competentă este cea de la sediul social al vânzătorului.
 5. Orice răspundere a Vânzătorului față de un Cumpărător care nu este un Cumpărător prioritar din cauza unui contract încheiat este limitată - în limitele permise de lege - la valoarea comenzii plasate de către Cumpărător, care a dus la încheierea contractului, și la 1 an de la încheierea acestui contract.

Anexa 1 la Regulamentul de procedură

Mai jos veți găsi un model de formular de retragere, pe care consumatorul sau întreprinzătorul privilegiat poate sau nu să îl folosească:

 


MODEL DE FORMULAR DE RETRAGERE
(acest formular trebuie completat și returnat numai dacă doriți să vă retrageți din contract)

Anita Kujawa
ul. Dworcowa 53, 62-001 Chludowo, Polonia
adresa de e-mail: shop@outletbaby.ro

- Eu/Noi(*) ..................................................................... notific prin prezenta retragerea mea/noastră(*) din contractul de vânzare a următoarelor bunuri(*) / de prestare a următoarelor servicii(*):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

- Date încheierii contractului(*)/acceptării(*)

..............................................................................................................................................................................

- Numele consumatorului (consumatorilor)/întreprinzătorului (întreprinzătorilor) privilegiat(i):

..............................................................................................................................................................................

- Addressa consumatorului (consumatorilor)/întreprinzătorului (întreprinzătorilor) privilegiat(i):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................


.............................................................................................
Semnătura consumatorului (consumatorilor)/înlocuitorului (beneficiarilor)
(numai în cazul în care formul este trimis pe hârtie)

Data ............................................

(*) A se șterge, după caz.

Termeni și condiții de cont
în magazinul OutletBaby

CONȚINUT
§ 1 Definiții
§ 2 Contactul cu furnizorul de servicii
§ 3 Cerințe tehnice
§ 4 Contul
§ 5 Reclamații
§ 6 Date cu caracter personal
§ 7 Obiecții

§ 1 DEFINIȚII
Consumator - un consumator în sensul Codului civil.
Cont - o caracteristică (serviciu) gratuită a Magazinului reglementată în acești Termeni și Condiții prin care Clientul poate deschide un cont individual în Magazin.
Client - orice entitate care creează un Cont sau este interesată în crearea unui Cont.
Client Privilegiat - un Client care este un Consumator sau o persoană fizică care încheie cu Furnizorul de Servicii un contract care este direct legat de activitatea sa comercială, dar care nu are caracter profesional pentru acesta.
Termeni și condiții - acești termeni și condiții ale Contului.
Magazin - magazinul online OutletBaby operat de Furnizorul de servicii la adresa https://outletbaby.pl.
Furnizorul de servicii - Anita Kujawa, antreprenor care administrează o afacere sub numele Anita Kujawa, înregistrată în Registrul Central de Activitate și Informații Comerciale ținut de Ministerul Economiei, NIP 6060038771, REGON 385391700, ul. Młyńska 5/9, 61-729 Poznań, Poland.

§ 2 CONTACTUL CU FURNIZORUL DE SERVICII
Adresa poștală: Strada Dworcowa nr. 53, 62-001 Chludowo, Polonia
Adresă de e-mail: shop@outletbaby.ro
Telefon: +48516028885
§ 3 CERINȚE TEHNICE
Pentru buna funcționare și configurare a unui Cont aveți nevoie de:
un cont de e-mail activ
un dispozitiv cu acces la internet
un browser web care să suporte JavaScript și cookie-urile
§ 4 CONT
Crearea unui Cont este în întregime voluntară și depinde de voința Clientului.
Un Cont oferă Clientului oportunități suplimentare, cum ar fi: vizualizarea istoricului comenzilor plasate de Client în Magazin, verificarea statutului unei comenzi sau editarea datelor Clientului.
Pentru a crea un Cont, trebuie completat un formular corespunzător în Magazin.
În momentul creării unui Cont, între Client și Furnizorul de servicii se încheie un contract pe o perioadă nedeterminată de timp pentru întreținerea Contului, în conformitate cu termenii și condițiile prezentului Termeni și condiții.
Clientul poate, fără niciun cost, să renunțe la Cont în orice moment.
Pentru a demisiona din Cont, trebuie să trimită demisia sa Furnizorului de servicii la adresa de e-mail: shop@outletbaby.pl, ceea ce va duce la ștergerea imediată a Contului și la rezilierea contractului pentru Contul respectiv.
§ 5 RECLAMAȚII
Reclamațiile privind funcționarea contului trebuie trimise la adresa de e-mail shop@outletbaby.pl.
Furnizorul de servicii va analiza reclamația în termen de 14 zile.

MODALITĂȚI EXTRAJUDICIARE DE SOLUȚIONARE A PLÂNGERILOR ȘI RECLAMAȚIILOR
În cazul în care în care

up
Magazinul este în modul de vizualizare
Vezi versiunea completă a site-ului
Sklep internetowy Shoper Premium